Realizowane projekt

Projekt Clar System

  • 17-03-2017
  • Izabela Sroka
PUP w Szamotułach informuje, że firma Clar System S.A. w związku z realizacją projektu dofinansowanego z EFS ,,Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+'' zaprasza do udziału w projekcie osoby spełniające następujące warunki łącznie:
- po  30 roku życia,
-z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- bezrobotne lub bierne zawodowo,
- zamieszkałe w woj. wielkopolskim.
W projektach zapewnia się:
- pośrednictwo pracy,
- wsparcie psychologa oraz trenerów pracy,
- szkolenia/ kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym za czas udziału w szkoleniach/kursach,
- staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas udziału w szkoleniach/ kursach,
- staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas odbywania  stażu,
- możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu na stanowiskach związanych z utrzymaniem czystości lub ochroną mienia,
- możliwość uzyskania pokrycia kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,
- ubezpieczenie NNW
Kontakt w sprawie udziału w projekcie 604763152 lub 660567123
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63