Realizowane projekt

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)

  • 24-01-2017
  • Anna Baran
Ilustracja do informacji: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że realizuje projekt 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (III)
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i prowadzi nabór wniosków na: 
  • szkolenia;
  • staże;
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
dla osób powyżej 29 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 20 i 22 lub na stronie urzędu www.pupszamotuly.pl w zakładce realizowane projekty.
 
Telefony kontaktowe:
61 1018 105 i 104 – szkolenia,
61 1018 107 i 108 – dotacje;
61 1018 110 – staże;

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63