Realizowane projekt

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

  • 24-01-2017
  • Anna Baran

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

Ilustracja do informacji: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że w związku z realizacją projektu
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
prowadzi nabór wniosków na:
 
  1. Staże
  2. Szkolenia
  3. Bony szkoleniowe
  4. Bony zatrudnieniowe
  5. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i pozostają w rejestrze tut. urzędu nie dłużej niż 4 miesiące.
Organizator stażu jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnienia po zakończonym stażu na okres minimum 3 miesięcy.
 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 20 i 22 lub na stronie urzędu www.pupszamotuly.pl w zakładce realizowane projekty.
Telefony kontaktowe:
61 1018 105 i 104 – szkolenia, bony szkoleniowe;
61 1018 107 i 108 – dotacje;
61 1018 109 – bony zatrudnieniowe;
61 1018 110 – staże;

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63