Realizowane projekt

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt na 2016 rok

  • 19-09-2016
  • Jolanta Gałkowska
Ilustracja do informacji: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt na 2016 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (II) współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie do 01.01.2016r. do 31.12.2016r.. Wartość projektu wynosi 1 551 640,89 zł. Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach. W ramach projektu zostaną podjęte działania aktywizacyjne, takie jak: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia. 
Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.
 
         

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63