Realizowane projekt

" Obudź swój potencjał"

  • 12-02-2016
  • Izabela Sroka
Uwaga! W związku z przystapieniem do realizacji Projektu " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ" w ramach Programu "Gwarancja dla Młodzieży", współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Poznaniu informuje o wszczeciu procesu rekrutacji.
W projekcie mogą brać udział:
- osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata, pozostające bez ztrudnienia, nieuczące się i niebiorące udziału w szkoleniach- tzw. osoby z grupy NEET( not in employment, education or training), również osoby niepełnosprawne. Osoby, których ograniczenia materialne, środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiajacych wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy
Wsparcie bedzie obejmowało:
- szkolenia o charakterze miękkim,
- szkolenia zawodowe,
-staże zawodowe z mozliwym zatrudnieniem.
Wstępne zgłoszenia prosimy kierować do:
Punktu Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
ul. 3 Maja 12( I piętro)
64-500 Szamotuły
tel. 612956305
e-mail: ppp~.~szamotuly~@~ohp~.~pl
 
Projekt będzie trwał od 01.03.2016r do 31.12.2016r

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63