Aktualności

Zachęcamy do udziału w projekcie

  • 05-01-2018
  • Anna Lemańska
Ilustracja do informacji: Zachęcamy do udziału w projekcie
 
Informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy realizować projekt pod nazwą
 
„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W POWIECIE SZAMOTULSKIM (IV)”
 
Zapraszamy pracodawców oraz osoby bezrobotne pow. 30 roku życia do udziału w projekcie. 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z doradcą klienta.
 
W ramach projektu będą realizowane następujące formy pomocy:
 
Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63