Aktualności

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

  • 04-01-2018
  • Anna Lemańska
Ilustracja do informacji: ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że będzie realizował projekt pt. 
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SZAMOTULSKIM (IV) ”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany ze środków EFS.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn do 30 roku życia oraz pracodawców.

 
W ramach projektu będą realizowane następujące formy pomocy:
szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie uzyskają Państwo u przypisanego doradcy klienta
Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63