Szkolenia grupowe

Szkolenia grupowe

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, oraz spełniasz jeden z poniższych warunków:
 • nie posiadasz kwalifikacji zawodowych;
 • konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji;
 • utraciłeś zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
możesz skorzystać ze SZKOLENIA GRUPOWEGO.
 
Szkolenia grupowe - są inicjowane i realizowane zgodnie z opracowanym planem szkoleń, w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia.
Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy. Osoba kierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach. Wszystkie szkolenia ujęte w planie szkoleń składają się z części teoretycznej i części praktycznej lub ćwiczeń.
 
Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym szkoleniu.
 
UWAGA !!!
Osoba, która z własnej winy przerwała szkolenie jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów oraz zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres wskazany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły