Zatrudnianie skazanych

UWAGA PRACODAWCY- OFERTA ZATRUDNIANIA SKAZANYCH!

 • 05-03-2014
 • Autor: Izabela Sroka
Zakład Karny Wronki zaprasza  do zatrudniania osób odbywających karę wolności !
 
Do zatrudniania osadzonych  w zakresie nieodpłatnym uprawnione są :
1 Organizacje non profit( fundacje, stowarzyszenia),
2. Organy administracji publicznej
3. Organizacje pozytku publicznego
4. Instytucje charytatywne
W zakresie odpłatnym:
1. Osobyprowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
2. Spółdzielnie
3. Spółki osobowe i kapitałowe
4. Przedsiębiorstwa państwowe
 
Z zatrudnienia skazanych płyną korzyści:
- zatrudniajacemu odpłatnie przysługuje zwrot ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 20% kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia osadzonych
- zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniajacego w rozumieniu prawa pracy: podstawą zatrudnienia jest decyzja administracyjna o skierowaniu do pracy,
- zatrudniający ma możliwość wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie skazanego z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych dla zatrudnienia pracowniczego:
-skazanemu przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie przepracowany czas pracy i za pracę wykonana.
 
Szczegółowe informacje- Dział Zatrudnienia Osadzonych tel. 672545091
 • 05-03-2014
czytaj dalej
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły