Aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)

Ilustracja do informacji: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że w związku z realizacją projektu
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
prowadzi nabór wniosków na:
 
 1. Staże
 2. Szkolenia
 3. Bony szkoleniowe
 4. Bony zatrudnieniowe
 5. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i pozostają w rejestrze tut. urzędu nie dłużej niż 4 miesiące.
Organizator stażu jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnienia po zakończonym stażu na okres minimum 3 miesięcy.
 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach,
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 20 i 22 lub na stronie urzędu www.pupszamotuly.pl w zakładce realizowane projekty.
Telefony kontaktowe:
61 1018 105 i 104 – szkolenia, bony szkoleniowe;
61 1018 107 i 108 – dotacje;
61 1018 109 – bony zatrudnieniowe;
61 1018 110 – staże;

Wstępne zapotrzebowanie na środki KFS na 2017r.

 • 03-01-2017
 • Autor: Monika Ferster
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Wstępne zapotrzebowanie na środki KFS na 2017r.
Warunkiem niezbędnym do ubiegania się przez nasz Urząd o rezerwę Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest uzyskanie informacji o zapotrzebowaniu na takie środki od Pracodawców.
 
W związku z tym prosimy Pracodawców z miasta Szamotuły oraz powiatu szamotulskiego o przedstawienie wg wzoru zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 25.01.2017r. na adres: Napisz wiadomość ›
 
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r.  Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r., poz. 978).

Załączniki

 • 1

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017

 • 03-01-2017
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna w 2017
Mieszkańcy Powiatu Szamotulskiego skorzystać mogą z bezpłatnych porad prawnych. Harmonogram dyżurów znajduje się tutaj.

UWAGA - zmiana numeru telefonu w PUP w Szamotułach

 • 30-12-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: UWAGA - zmiana numeru telefonu w PUP w Szamotułach
Z uwagi na zmianę operatora usług telekomunikacyjnych w PUP w Szamotułach, możliwe są utrudnienia w połączeniach telefonicznych w dniach 30.12.2016r. - 02.01.2017r. 
Nowy numer do PUP w Szamotułach -  61 1018100 (sekretariat). Wprowadza się także nowe numery bezpośrednie do doradców klienta. Szczegóły w załączniku. 
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Załączniki

 • 2

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Szamotułach - znamy już termin

 • 15-12-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Szamotułach - znamy już termin
Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Powiatowych Targach Edukacji i Pracy, które odbędą się 30 marca 2017 roku w Hali Nałęcz przy Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach. 
 

Załączniki

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

UWAGA NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ!

 • 12-12-2016
 • Autor: IZABELA SROKA
 • drukuj

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

 • 12-12-2016
 • Autor: Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach infomuje, że środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. będą przyznawane zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:
 
 
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
 
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r.  Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r., poz. 978).

 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach nadmienia, że termin naboru wniosków zostanie ogłoszony w 2017 roku.

Informacja dla pracodawców składających oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców

 • 02-12-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Informacja dla pracodawców składających oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców
W związku z toczącymi się pracami na projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w kontekście pojawiających się doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom, uprzejmie informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców wejdą w życie najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2017 r. Planuje się natomiast by zasadnicze zmiany  dotyczące tzw. procedury „oświadczeniowej” zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

"Maluch plus" 2017 - środki w ramach programu wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • 30-11-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: "Maluch plus" 2017 - środki w ramach programu wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  „Maluch plus” 2017 jest skierowany do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dofinansowanie można otrzymać na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych - żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Oferty należy składać w formie pisemnej do właściwego urzędu wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego urzędu wojewódzkiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można tutaj.
 
Maluch plus. Do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?
Gminy:
- do 16 grudnia 2016 roku na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 1)
- do 19 grudnia 2016 roku na funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego , dziennego opiekuna utworzonych z programu Maluch (moduł 2)
Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, spółki:
- do 9 grudnia 2016 roku na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 4), na obniżenie opłaty ponoszonej przez rodzica za żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna (moduł 2)
Uczelnie i podmioty współpracujące z uczelniami:
- do 9 grudnia 2016 roku na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 3)

Wolne środki na dotacje!

 • 24-11-2016
 • Autor: Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Wolne środki na dotacje!
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że posiada jeszcze środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych spełniających jeden z poniższych warunków:
 • są osobami bezrobotnymi niepełnosprawnymi;
 • są osobami długotrwale bezrobontymi;
 • są osobami po 50 roku życia;
 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej;
 • posiadają co najmniej jedno dziecko do lat 6 lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia.
Wysokośc dotacji - do 15.000 zł
Wnioski do pobrania tutaj
Więcej o zasadach przyznawania środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej tutaj
 
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły