Aktualności

Pracodawco, czy chciałbyś zorganizować praktyki dla studentów?

 • 13-10-2017
 • Jolanta Gałkowska
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Pracodawco, czy chciałbyś zorganizować praktyki dla studentów?
Program stażowy dla studentów Wydziału Ekomoniczno-Społecznego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu opiera się na stażach krajowych i zagranicznych dla 440 studentów studiów stacjonarnych. Celem projektu jest zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia związanego z kierunkiem studiów. 
 
Staże finansowane są ze środków UE w ramach programu PO WER, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego wdrażanie nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przez dwa lata w projekcie będzie mogło uczestniczyć 440 studentów studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, w tym:
W STAŻACH KRAJOWYCH:
 • 265 studentów Ekonomii (szacunkowo 141 miejsc dla studentów studiów licencjackich
  i 124 miejsca dla studentów studiów magisterskich),
 • 131 studentów studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość;
W STAŻACH ZAGRANICZNYCH:
 • 44 studentów studiów magisterskich i/lub licencjackich na kierunku Ekonomia i/lub Finanse i Rachunkowość (wstępnie przewidziano po 22 staże dla studentów I i II stopnia).
 
Opłacenie stypendiów stażowych dla studentów:
 • Staże 168 godzinne (1 miesiąc) dla studentów studiów licencjackich (staże krajowe)
 • Staże 256 godzinne (2 miesiące, przy czym student zobowiązany jest do realizacji min. 120 godzin stażu w każdym miesiącu jego realizacji) dla studentów studiów magisterskich (staże krajowe) oraz dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, którzy wezmą udział w stażach zagranicznych.
Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu stypendium stażowego, wyniesie 2000 zł brutto/168 godzinny staż (staże krajowe) i 3000 zł brutto//256 godzinny staż (staże krajowe i zagraniczne).
 1. Zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas odbywania stażu.
 2. Zapewnienie możliwości refundacji kosztów podróży i/lub zakwaterowania
 
ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCY:
Pracodawca, chcący przyjąć na staż studenta powinien przed stażem:
- zgłosić ofertę stażu do Pełnomocnika ds. staży (Formularz zgłoszenia stażu stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu),
- po zatwierdzeniu oferty przygotować Program stażu (powiązany z kierunkiem studiów i efektami kształcenia na tym kierunku) i zapewnić odpowiednie miejsce w siedzibie firmy,
- wyznaczyć Opiekuna Stażysty, który będzie się nim opiekował podczas stażu.
 
 Natomiast w trakcie realizacji stażu Pracodawca powinien:
 - zatwierdzić listy obecności stażysty,
- wypełnić i poświadczyć sprawozdanie z realizacji stażu,
- po zakończeniu wydać zaświadczenia dla studenta potwierdzające zrealizowany staż.
 
KONTAKT:
 • w sprawach dotyczących zgłaszania staży zawodowych i ustalania programu stażu:
Pełnomocnicy ds. staży
dr hab. Wawrzyniec Czubak
 • 0-61 846-61-00
 
 
mgr Norbert Szalaty
 • 0-61 846-61-00
 • w sprawach wypłaty stypendium, dostarczania dokumentacji i innych administracyjnych:
 
BIURO PROJEKTU:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, I piętro, pokój 171.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Kierownik projektu:
Agnieszka Młyńska
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • 1
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły