Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jest to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie może otrzymać:
 • Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwentem Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).
W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?
Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie.

Należy pamiętać:
Otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami należy zwrócić w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będziemy prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszymy inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.
 
Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
Osoba, która chce otrzymać  dofinansowanie  powinna złożyć we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności - Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania.

Należy pamiętać:
Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek o dofinansowanie zostaje uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny spełnia warunki określone w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia MPiPS  z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UWAGA! Każdy Powiatowy Urząd Pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy osoby o zapoznanie się z nim.
 
Podstawa prawna
Opracowanie:  Departament Rynku Pracy MPiPS 28.04.2014

Załączniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły