Dział ewidencji i świadczeń

Dział Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach świadczy usługi w zakresie:

 • 17-01-2011
 
 • rejestracja osób bezrobotnych

  - z prawem do zasiłku
  - bez prawa do zasiłku
   
 • obsługa bezrobotnych

  - przyznawanie i wypłata zasiłków dla bezrobotnych
  - przyznawanie i wypłata stypendiów stażowych
  - przyznawanie i wypłata stypendiów szkoleniowych
  - przyznawanie i wypłata dodatków aktywizacyjnych
  - potwierdzenie gotowości do pracy
  - wystawianie zaświadczeń dla osób bezrobotnych
 
Dokumenty wymagane do rejestracji w PUP
 
Osoba rejestrująca się w PUP przedkłada:
 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 2. Dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Wszelkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby rejestrującej się.
 4. Świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień.
 5. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
 6. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1-5, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły