Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1, 64- 500 Szamotuły
tel. 61 101 8 100 (szczegółowy wykaz telefonów znaleźć można tutaj)
fax. 61 29 22 863
 
 
godziny urzędowania:
 
 
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530
 
Rejestracja odbywa się od poniedziału do piątku w godzianch: 800 - 1400
 
W urzędzie obowiązuje system kolejkowy, co oznacza, że po przyjściu do urzędu należy pobrać bilet z określonej grupy usług:
 
 
1. A - POŚREDNICTWO PRACY DLA BEZROBOTNYCH
    USŁUGI EURES (bilet)
 
2. B – POŚREDNICTWO PRACY DLA PRACODAWCÓW (bilet)
 
3. INSTRUMENTY RYNKU PRACY (plansza na drugim poziomie)
- C – ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PFRON (bilet)
- D – DOPASAŻENIE STANOWISKA PRACY, ROBOTY PUBLICZNE, PRACE
INTERWENCYJNE, ZATRUDNIENIE WSPIERANE (bilet)
- E – PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU (bilet)
- F – STAŻE, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH (bilet)
 
4. SZKOLENIA (plansza na drugim poziomie)
- G – SZKOLENIA INDYWIDUALNE.(bilet)
- H – SZKOLENIA GRUPOWE.(bilet)
- I – STUDIA PODYPLOMOWE.(bilet)
- J – ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE W KLUBIE PRACY.(bilet)
- K –ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU (bilet)
 
5. L – DORADZTWO ZAWODOWE  (bilet)
 
6. M – OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH DO:  ZASIŁKU, DODATKU  
AKTYWIZACYJNEGO, STYPENDIUM; ZAŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEZAREJESTROWANYCH, ARCHIWUM (BILET) 
 
7. N – OBSŁUGA OSÓB BEZ PRAWA DO ZASIŁKU (bilet)
 
8. Q – REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY (bilet)
 
9. Potwierdzenie rezerwacji wizyty (plansza z klawiaturą numeryczną)
 
Po pobraniu biletu należy czekać na wywołanie.
  • Baner: Baner CV
  • Baner: Baner oferta stażu
  • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
  • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
  • Baner: Wszystko o zasiłkach
  • Baner: Projekty realizowane
  • Baner: Baner Eures
  • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły