Strona startowa

UWAGA! ZDOLNY MATURZYSTO!

 • 25-03-2014
 • Autor: Izabela Sroka

CIEKAWY PROJEKT!

 • 24-03-2014
 • Autor: Izabela Sroka
Firmy Kontraktor sp. z o.o. w Partnerstwie z firmą Clar System S.A w okresie od 1.112013r. do 31.10.2014r. realizuje na terenie Wielkopolski projekt  "  Kompleksowy program integracji społeczno- zawodowej młodych wielkopolan zagrożonych wykluczeniem ", którego Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urzad Pracy w Poznaniu.
Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno- zawodowej u 40 niepełnosprawnych osób w wieku do 30 lat, zamieszkałych w Wielkopolsce w gminach wiejskich, wiejsko-gminnych oraz miastach do 25 tysięcy mieszkańców poprzez kompleksowy program aktywizacji zawodowej.
W ramach projektu firmy oferują m.in.
5 dniowe szolenia przygotowujące do pracy na stanowisku robotnika gospodarczego, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały edukacyjne,przejazd, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną,
- 6 miesięczny staż na stanowisku robotmika gospodarczego, nadzór opiekuna, ubezpieczenie NNW, odzież ochronną
- stypendium za udział w szkoleniu i stypendium stażowe w wysokości 1450 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na staż,
- opiekę nad dzieckiem / osobą zależną w trakcie trwania stażu,
- dla najlepszych stażystów- pracę po stażu.
Do projektu poszukiwane są osoby, które:
- są osobami niepełnosprawnymi w wieku 15-30,
- zamieszkuja na terenie woj. wielkopolskiego w gminach wiejskich, miejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys.,
- są zarejestrowane w PUP lub są osobami nieaktywnymi zawodowo.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
 - Specjalista ds. rekrutacji: Iwona Cieślak  , tel. 694473500
www.clarsystem.pl - zakładka projekty EFS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! PROJEKT DLA BEZROBOTNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO Z WIELKOPOLSKI

 • 18-03-2014
 • Autor: Izabela Sroka
Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską,a  realizowany przez poznańską firmę American Systems Sp. z o.o -  K@RIERA W ICT -  profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo”.
Projekt ten jest skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej (jest to warunek konieczny, narzucony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu), nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Kryteria wieku, płci i wykształcenia nie są są brane pod uwagę. 
 
Celem projektu jest profesjonalizacja osób bezrobotnych w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności, pozwalających znaleźć im pracę w szybko rozwijającej się branży informatycznej. 
 
Projekt zakłada wsparcie, obejmujące obszary: doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, a najważniejszym elementem są szkolenia informatyczne. 
Każdy z 16 uczestników projektu będzie miał szansę uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core. W dalszej kolejności przejść kurs z zakresu  Administrowania Baz Danych (8 osób) oraz Projektowania Stron Internetowych w języku PHP (8 osób). Za udział w pakiecie szkoleń uczestnicy otrzymają wynagrodzenie. 
 
Uczestnicy projektu będą mieli także zapewnione zdobycie doświadczenia zawodowego w firmie HostKamp w Poznaniu (firma informatyczna), w czasie płatnego stażu, trwającego 3 miesiące. 
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej http://www.karierawict.pl/ LUB POD NR TEL. 616248307

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 • 03-02-2014
 • Autor: Izabela Sroka
 • drukuj
 • 03-02-2014
czytaj dalej

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla pracowników wielkopolskich firm

 • 11-07-2013
 • Autor: Izabela Sroka
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO realizuje na obszarze województwa wielkopolskiego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Prirytetu vii, Regionalne Kadry gospodarki, Działania 8.1., Poddziałania 8.1.1Projekty skierowane są do przedsiębiorstw z branży przemysłowej i budowlanej. Ideą projektów jest organizacja bezpłatnych szkoleń zawodowych dla pracowników wielkopolskich firm.
W ramach projektu oferowane są bezpłatne szkolenia pn. SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI( METODA MAG 135)
-SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TEL. 8820522 LUB E-MAIL kursspawania~@~crse~.~org~.~pl
 
oraz  OPERATOR MASZYN CNC- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TEL. 882052304 LUB E-MAIL:sterowanekwalifikacje~@~crse~.~org~.~pl
 
REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA LIPCA 2014 ROKU
 

"Dotacja- Mój powrót na rynek pracy"

 • 23-05-2013
AG Doradztwo zaprasza do udziału w projekcie  20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest przygotowanie do prowadzenia własnej firmy oraz przyznanie środków na uruchowmienie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest do 31.12.2014r.
Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

 • 1
 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły