Aktualności

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018

 • 05-01-2018
 • Anna Baran
 • drukuj
Ilustracja do informacji: Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach infomuje, że środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. będą przyznawane zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:
 
 
Priorytety wydatkowania KFS w roku 2018

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2018 r:
1)    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2)    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
3)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:
a)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
b)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach nadmienia, że termin naboru wniosków zostanie ogłoszony w styczniu 2018 roku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Baner CV
 • Baner: Baner oferta stażu
 • Baner: Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Baner: Obowiązujące stawki i kwoty
 • Baner: Wszystko o zasiłkach
 • Baner: Projekty realizowane
 • Baner: Baner Eures
 • Baner: Zielona Linia
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Urząd czynny:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
pupszamotuly@pupszamotuly.pl tel. +48 61 101 8 100
fax. +48 61 29 228 63
Siedziba PUP Szamotuły